014380902 Hotline(24/7) 9851088500

Our Team

Prasanna Lama ( B I M )

Managing Director

Prasanna Lama ( B I M )

Sita Rana Magar (BBS)

Counselor

Sita Rana Magar (BBS)

Sajana Mahat (BSc in Env)

Administrator

Sajana Mahat (BSc in Env)

Shyam Karki (BA in ENG)

English Teacher (BA & GC)

Shyam Karki (BA in ENG)

Durba Adhikari (MSC in Physics)

Math Teacher (BA & GC )

Durba Adhikari (MSC in Physics)

Bhuwan Ghimire (BSC & MBS)

Math Teacher (BA & GC )

Bhuwan Ghimire (BSC & MBS)

Durba Bdr. Baniya ( MSC in Physic)

Math /Science Teacher ( Indian Army )

Durba Bdr. Baniya ( MSC in Physic)

Chhabindra Limbu ( EX HAV - INDIAN ARMY )

Trainning Cordinator

Chhabindra Limbu ( EX HAV - INDIAN ARMY )

Rajendra Kumar Ojha (Black Belt 5th Dan)

Physical Coordinator

Rajendra Kumar Ojha (Black Belt 5th Dan)

Asim Gauchan

Cheif PTI

Asim Gauchan

Biraj Ghalan

Instructor

Biraj Ghalan

Bikash Gurung

Instructor

Bikash Gurung